Podjetje

firma: CV + AR družba za trgovino in storitve d.o.o.
skrajšana firma: CV + AR d.o.o.
naslov: Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

matična številka: 2044137000
davčna številka: SI79218865

transakcijski račun: SI56 2900 0005 5656 323 UNICREDIT BANKA

zakoniti zastopnik: Zdravko Žagavec