KnowItAll - Osnovne informacije

Manager z lastnostmi podobnimi vašim– dovršeno izdelan, nadpovprečno inteligenten in izredno hiter.

Spoznajte ga. KnowItAll je preprosto učinkovit sistem za upravljanje znanja za generiranje svetlobno hitrih analiz in poročil, ki deluje v oblaku. Prihrani vaš čas in denar – sploh lahko pričakujete več?

Čeprav je nemogoče v enem stavku opisati značilnosti tega mogočnega sistema, bi temeljni razlog njegove vsestranske uporabnosti tičal v neomejeni prilagodljivosti zajemanja vseh mogočih podatkov iz ostalih vaših že delujočih sistemov. Čeprav ima vsako okolje, vsak sistem svoj način sporazumevanja (lastne in posebne podatkovne zbirke, vtičnike, APIje in spletne storitve) in ima oprema omejitve ter različne izdajatelje, ki medsebojno ni skladna (kompatibilna), je KnowItAll sposoben z nekaj prilagoditvami povzeti vse obstoječe, vse bistveno, jih uporabiti in po navodilih naročnika, po navodilih uporabnika, obdelati in ustrezno prikazati ali ustrezno obdelane ponovno vrniti v obstoječe sisteme.

KnowItAll - Razlog

Vsako večje podjetje uporablja sistem, ki skrbi za finančno računovodski del poslovanja, poleg tega pa sistem za odnose z kupci, neke vrste CRM, ki skrbi za vodenje evidence dogodkov s kupci.

* LAHKO DANES V REALNEM ČASU PRIDOBITE PODATEK O ZNANJU IN USPOSOBLJENOSTI VAŠIH USLUŽBENCEV?

* LAHKO DANES V REALNEM ČASU PRIDOBITE PODATEK O PRIHODNJI ZASEDENOSTI VAŠIH USLUŽBENCEV?

* VAM JE NA VOLJO PREGLED NAD INFRASTRUKTURO, TEHNOLOŠKIMI IN MATERIALNIMI VIRI V PODJETJU?

* IMA TE PODATKE VODJA PROJEKTA, KI MORA ZAGOTOVITI IZVEDBO?

* KAKO PLANIRATE IN NADZORUJETE AKTIVNOSTI V VAŠEM PODJETJU?

Večinoma podjetja nimajo sistema, ki bi zadovoljivo vodil podatke o zaposlenih, njihovih znanjih, uspehih in tudi neuspehih v poslovanju. Verjetnost, da podjetje ima in uporablja sistem za pregled svojih dobaviteljev je prav tako majhna. Vse te podatke imajo posamezni oddelki v svojih bazah podatkov in znanja ali pa je vse skupaj še precej bolj razpršeno. Tudi v primeru, da celo obstajajo sistemi pa večinoma medsebojno ne znajo sodelovati in je vedno potrebno ročno delo za zbiranje podatkov med posameznimi lokacijami, kar je zamudno in drago. Brez celovitega pregleda ni mogoče zagotoviti optimalne ponudbe in optimalnega poslovanja. V teh časih to še posebno pride do izraza.

KnowItAll - Rešitev

KnowItAll je produkt, ki omogoča združevanje vseh vrst podatkov v vašem podjetju, njihovo prikazovanje ter izvajanje analiz in poročil s pomočjo teh podatkov.

KnowItAll si lahko predstavljamo kot sistem, ki ga lahko poljubno dogradimo in prilagodimo vašemu okolju. Prožnost rešitve omogoča enostavno oblikovanje produkta po vaših merah. S tem dosežemo optimalno rešitev in ceno, popolnoma usklajena z rezultatom.

Večina podjetij že uporablja sisteme, za katere so odštela večjo vsoto denarja in opravila izobraževanja zaposlenih, ki verjetno delujejo zadovoljivo, vendar so med seboj slabo ali pa sploh niso kompatibilni. Seveda bi prehod na nov sistem pomenil prevelik strošek. Prednost našega produkta je, da omogoča zajem podatkov iz obstoječih sistemov, povezovanje in zbiranje podatkov ter seveda shranjevanje velike količine podatkov. Tako lahko na enem mestu zagotovimo avtomatske ali poljubne analize in prav tako avtomatska ali poljubna poročila.

KnowItAll - Uporaba

Ker tempo in poslovni procesi zahtevajo prilagodljivost in hitre odzive, KnowItAll komunicira in prikazuje podatke na vseh razširjenih napravah:

* NAMIZNI IN PRENOSNI RAČUNALNIKI – PREGLED INFORMACIJ, VSTAVLJANJE NOVIH PODATKOV
* MOBILNI TELEFONI, MOBILNE TABLICE (IPAD, IPHONE, ANDROID TABLICE) – PREGLED INFORMACIJ, VSTAVLJANJE PODATKOV
* ZASLONI IN DRUGI PRIKAZOVALNIKI MULTIMEDIJSKIH VSEBIN – PRIKAZ INFORMACIJ

KnowItAll - Tehnične specifikacije

* bliskovit prikaz analiz in generiranja poročil
* popolnoma prilagojen stranki
* povezovanje z ostalimi sistemi
* varno shranjevanje podatkov
* postopnost platforme

INFRASTRUKTURA
* zasedenost prostora
* zasedenost tehnologije
* naprav, orodja, instrumentov...
* servis, obraba, nadomestni nakup
* rezervacije
* finančni pregled

OSEBE
* življenjepis
* pregled znanja in usposobljenosti
* pregled projektov, kjer bo, sodeluje ali je sodeloval
* pregled ostalih aktivnosti (izobraževanja, službena potovanja...)
* pregled rezultatov
* pregled obremenitve in časovne dostopnosti za nove projekte
* finančni rezultat delovanja

ANALIZE IN POROČILA
Podatke lahko statistično urejamo, jih analiziramo, pripravljamo poročila.
Vsi postopki so lahko na zahtevo ali pa se avtomatsko generirajo po predhodnih navodilih.

* Analize – na dosegu roke je pregled aktivnosti uporabnikov, finančno stanje določenega projekta, pregled obravnave strank
* Poročila – generirajo se glede na zahteve uporabnikov ali pa se generirajo avtomatsko po predhodnih navodilih. S tem olajšamo pregled nad aktivnostjo ali aktivnostmi v podjetju.
* Izpis se izvozi v Word, Excel ali PDF dokument.

UPORABA
Danes uporabniki niso več omejeni na namizne računalnike, temveč uporabljajo marsikatero napravo. Naš produkt lahko komunicira in prikazuje podatke z vsemi razširjenimi napravami.
* Namizni in prenosni računalniki – pregled informacij, vstavljanje novih podatkov
* Mobilni telefoni, mobilne tablice (iPad, iPhone, Android tablice) – pregled informacij, vstavljanje podatkov
* Zasloni in drugi prikazovalniki multimedijskih vsebin – prikaz informacij

KnowItAll - Reference / Univerza v Mariboru

Na uporabniku prijazen način je možen pregled informacij, ki so zajete v sistemu:

Osebe
* pregled kompetenc
* pregled projektov, na katerih je posameznik sodeloval
* pregled ostalih aktivnosti
* možnost kreiranja EUROpass življenjepisa
* pregled njegovih izumov in ostale industrijske lastnine
* pregled njegove obremenitve in časovne dostopnosti za potencialne nove projekte
* pregled statističnih podatkov

Projekti
* pregled projekta
* pregled faz in finančnega stanja projekta
* pregled sodelujočih na projektu
* pregled raziskovalne infrastrukture na projektu

Raziskovalne skupine
* vodenje evidence

Raziskovalna infrastruktura
* vodenje evidence
* možnost rezervacije opreme in vodenje rezervacij

Poročila, analize in statistika
* izdelava vnaprej pripravljenih poročil
* izvajanje analiz

Industrijska lastnina
* pregled lastnih izumov, patentov, modelov, znamk
* vodenje evidence licenc te industrijske lastnine

KnowItAll - Primer uporabe / muzeji

Na uporabniku prijazen način je možen pregled informacij, ki so zajete v sistemu:

Razstavni eksponati
* pregled kratkega opisa
* pregled dolgega opisa
* pregled slik
* pregled dnevnika restavracije / razstave eksponata

Razstave
* pregled projekta
* pregled faz in finančnega stanja projekta
* pregled sodelujočih na projektu
* pregled raziskovalne infrastrukture na projektu

Osebje
* pregled opisa razstav
* pregled sponzorjev
* organizacija razstav
* osebje

Poročila
* izdelava vnaprej pripravljenih poročil
* izvajanje analiz
* pregled statističnih podatkov

KnowItAll - Primer uporabe / organizacije - korporacije

Ker so enote organizacije na različnih lokacijah in zaradi nastanka ali vstopa v sistem v različnih obdobjih uporabljajo različne sisteme za upravljanje, je komunikacija in preglednost izjemno otežena.

Sistem KnowItAll lahko priključimo na vse obstoječe sisteme v enotah, avtomatizira prehod pomembnih informacij, tako izključi človeške napake, ter omogoči celovit oziroma poljuben uporabniku prilagojen pregled. KnowItAll - vse o organizaciji na dlani, dobesedno.

Sistem KnowItAll je močan, učinkovit, večnamenski, ki ga je mogoče priučiti posredovanja ali obdelave kakršne koli informacije, vendar vedno z ustreznim, zelo visokim nivojem varnosti, z možnostjo močnega šifriranja. Ker KnowItAll omogoča vse nivoje prilagajanja pravic posameznim uporabnikom, so informacije vedno dostopne pravim uporabnikom. Seveda KnowItAll sledi vsem dogajanjem in vestno zabeleži vse dostope in operacije, ki se vršijo med delovanjem.