Reference / Univerza v Mariboru - KMS

Na uporabniku prijazen način je možen pregled informacij, ki so zajete v sistemu:

Osebe
* pregled kompetenc
* pregled projektov, na katerih je posameznik sodeloval
* pregled ostalih aktivnosti
* možnost kreiranja EUROpass življenjepisa
* pregled njegovih izumov in ostale industrijske lastnine
* pregled njegove obremenitve in časovne dostopnosti za potencialne nove projekte
* pregled statističnih podatkov

Projekti
* pregled projekta
* pregled faz in finančnega stanja projekta
* pregled sodelujočih na projektu
* pregled raziskovalne infrastrukture na projektu

Raziskovalne skupine
* vodenje evidence

Raziskovalna infrastruktura
* vodenje evidence
* možnost rezervacije opreme in vodenje rezervacij

Poročila, analize in statistika
* izdelava vnaprej pripravljenih poročil
* izvajanje analiz

Industrijska lastnina
* pregled lastnih izumov, patentov, modelov, znamk
* vodenje evidence licenc te industrijske lastnine